หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ยินดีแก่นักศึกษา IR
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร หัวหน้าแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างปร ...
2022-03-26 17:19:14
IR: Local to Global
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเ ...
2022-03-26 16:45:00
รับสมัครผู้สนใขเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัครผู้สนใขเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio  โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่ กรุงเทพฯ และ นครป ...
2021-01-04 11:39:24
เสริมทัพทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อ ...
2020-10-28 16:01:28
ข่าวย้อนหลัง