หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Open House 2020
เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Open House 2020&nb ...
2021-09-15 15:37:30
รับสมัครผู้สนใขเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัครผู้สนใขเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio  โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่ กรุงเทพฯ และ นครป ...
2021-01-04 11:39:24
เสริมทัพทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อ ...
2020-10-28 16:01:28
New Normal กับการปรับตัว
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563ของนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต โครงการ ...
2020-07-19 11:14:43
ข่าวย้อนหลัง