หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > เสริมสิริมงคล
เสริมสิริมงคล

admin ps
2018-10-19 14:20:51

สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดปฐมนิเทศสาขาวิชา กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญและลอดถ้ำสิงห์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
โดยการนี้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมาเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561