หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ลงพื้นที่บริการวิชาการ
ลงพื้นที่บริการวิชาการ

admin ps
2018-12-18 19:10:19

เมื่อวันที่ 13–15 ธันวาคม 2561 คณาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง
ในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง
โดยได้เข้าพบผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อหารือเรื่องการวางแผนดำเนินการ
บรรยายให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนา