หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > สอบสัมภาษณ์รัฐศาสตร์รอบแรกคึกคัก
สอบสัมภาษณ์รัฐศาสตร์รอบแรกคึกคัก

admin ps
2019-01-15 11:26:30

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง และแขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบแรก (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในการเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก
โดยจะมีการประกาศรายชื่อผผู้่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ม.ค. 62
และ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House (ผ่านเว็บไซต์ TCAS) วันที่ 3-31 ม.ค. 62