หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประชุมเตรียมความพร้อม
ประชุมเตรียมความพร้อม

admin ps
2019-08-14 23:29:11

วันพุธที่ 7 สิงหาคม สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562
โดยมี พล.ต.ท.ดร สัณฐาน ชยนนท์  ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
ซึ่งการประชุมดังกล่าวถือเป็นการรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ในส่วนของอาจารย์ประจำและอาจารย์ศักยภาพ