หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ไหว้ครู 2562
ไหว้ครู 2562

admin ps
2019-09-07 09:47:45

29 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
ณ อาคารศูนย์สุขภาพเเละกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พีชญาณัท / ชนะอัญญ์ : ถ่ายภาพ
พีชญาณัท : รายงาน