หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ รอบธันวาคม
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ รอบธันวาคม

admin ps
2019-12-11 09:34:03

อบรมจำนวน 4 วัน ในวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562 (ต้องเข้าร่วมทั้ง 4 วัน)
หากไม่ชำระเงินค่าอบรมถือว่าไม่มีสิทธิ์อบรมในรอบดังกล่าว

อบรมจำนวน 4 วัน ในวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562 (ต้องเข้าร่วมทั้ง 4 วัน)
หากไม่ชำระเงินค่าอบรมถือว่าไม่มีสิทธิ์อบรมในรอบดังกล่าว