หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษรอบธันวาคม 2562
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษรอบธันวาคม 2562

admin ps
2019-12-25 21:35:39

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษารอบธันวาคม 2562

หมายเหตุ : ผู้ที่มีผลสอบ "I" ให้ดำเนินการสอบซ่อมอีกครั้งในวันที่ 9 มกราคม 2563 

เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 3147 สสสร อาคาร 31 ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1221, 1224, 1442

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษารอบธันวาคม 2562

หมายเหตุ : ผู้ที่มีผลสอบ "I" ให้ดำเนินการสอบซ่อมอีกครั้งในวันที่ 9 มกราคม 2563 

เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 3147 สสสร อาคาร 31 ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์ 02 160 1221, 1224, 1442