หน้าหลัก > ประกาศ > รัฐศาสตร์ > เปิดรับสมัครรัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ
เปิดรับสมัครรัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ

admin ps
2020-08-03 14:36:05


เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจำปีการศึกษา 2563 (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์)


สนใจสมัครโทร 02-160-1557, 096-882-5265

Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ


ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
ห้องประสานงานโครงการ อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย