หน้าหลัก > ประกาศ > มหาวิทยาลัยฯ > เปิดระบบจองถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ
เปิดระบบจองถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ

admin ps
2020-05-27 19:19:27
นักศึกษาที่จองถ่ายภาพขอสำเร็จการศึกษา

ระหว่างวันที่

13-16 มีนาคม 2563
1-30 เมษายน 2563

สามารถเข้าระบบ https://photo.ssru-bamshop.com/ 

เพื่อเปลี่ยนวันจองถ่ายภาพ โดยใช้รหัสเดิม

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

‼️รูปเข้าระบบ‼️
ถ่ายภาพวันที่ 18 - 29 พฤษภาคม 2563 รูปเข้าระบบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ถ่ายภาพวันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2563 รูปเข้าระบบวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ถ่ายภาพวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 รูปเข้าระบบวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

รับภาพ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม 021601308