หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์
ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์

เสริมทัพทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ อ ...
2020-10-28 16:01:28
New Normal กับการปรับตัว
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563ของนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต โครงการ ...
2020-07-19 11:14:43
[วีดีโอ]ปรัชญาการเมือง
วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา POS1202 ปรัชญาการเมือง บรรยายโดย อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ ...
2020-05-27 10:01:15
[วิดีโอ]นโยบายสาธารณะและการวางแผน
วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา POS2206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน บรรยายโดย อาจารย์ธวัช พุ่มดา ...
2020-05-27 10:01:15
[วิดีโอ]การเมืองการปกครองไทย
วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PPS1108 การเมืองการปกครองไทย บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อย ...
2020-05-27 10:01:15
ข่าวย้อนหลัง