หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์
ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์

[วิดีโอ]นโยบายสาธารณะและการวางแผน
วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา POS2206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน บรรยายโดย อาจารย์ธวัช พุ่มดา ...
2020-05-27 10:01:15
[วิดีโอ]การเมืองการปกครองไทย
วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PPS1108 การเมืองการปกครองไทย บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อย ...
2020-05-27 10:01:15
[วิดีโอ]รัฐศาสตร์เบื้องต้น
วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PPS1107 รัฐศาสตร์เบื้องต้น บรรยายโดย อาจารย์วีระพล วงษ์ประเสริ ...
2020-05-27 10:01:15
นำเสนอบทความวิจัย
เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดง ...
2020-03-13 16:17:45
แข่งขันทางวิชาการ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยรา ...
2020-03-13 16:10:08
ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 61
อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2020-03-13 15:58:16
ตัวแทนนักศึกษา
นายทรงชัย อินทร์สว่าง นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศ ...
2020-02-23 16:19:12
ขอพรก่อนเดินทาง
อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยรา ...
2020-02-18 21:24:51
เปิดระบบจองวันถ่ายภาพชุดครุยวิทยฐานะ
เปิดระบบจองวันถ่ายภาพขอสำเร็จการศึกษา 3/2562สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะ กทม.)‼️สามารถจองวันไ ...
2020-02-11 09:50:05
ข่าวย้อนหลัง