หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์
ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์

ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษรอบธันวาคม 2562
ประกาศผลสอบอบรมภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษารอบธันวาคม 2562หมายเหตุ : ผู้ที่มีผลสอบ "I&q ...
2019-12-25 21:35:39
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ รอบธันวาคม
อบรมจำนวน 4 วัน ในวันที่ 14-15 และ 21-22 ธันวาคม 2562 (ต้องเข้าร่วมทั้ง 4 วัน)หากไม่ชำระเงินค่าอบรมถ ...
2019-12-11 09:34:03
ความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ ...
2019-11-21 18:36:51
วัดความรู้ความเข้าใจ
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐศาสตร์ได้จัดให้มีการสอบในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ราย ...
2019-11-14 16:12:16
ข่าวย้อนหลัง