หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์
ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์

ศึกษาดูงาน
คณะนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะเดินทางศึกษาดู ...
2019-10-02 19:02:45
ลอดถ้ำสิงห์ อัตลักษณ์รัฐศาสตร์สวนสุนันทา
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมลอดถ้ำสิงห์ ให้แก่นักศึกษาใ ...
2019-09-08 12:52:56
ปัจฉิมนิเทศระนอง
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดยอาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอ ...
2019-09-07 09:43:46
ข่าวย้อนหลัง