หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์
ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์

สงกรานต์วิถีไทย
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีไทย สานน้ำใจวิถีสิงห์&nb ...
2019-04-27 21:47:18
วิเคราะห์อาเซียน
บรรยากาศการเรียน และการนำเสนอรายงานกลุ่ม ในสัปดาห์ที่ 14 ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ ...
2019-04-27 21:33:33
พัฒนาตำรวจ
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 13 ของภาคเรียนที่ี 2 ปีการศึกษา 2561ของนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต โคร ...
2019-04-27 21:13:38
รับบัตรนักศึกษา ธนาคารกรุงเทพ
ประกาศแจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสุนันทา จะแจกบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่1ระหว่างวั ...
2019-02-27 17:13:04
ดร.บารมีบุญ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้รับเกี ...
2019-01-11 17:06:28
ข่าวย้อนหลัง