หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์
ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์

คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม & ...
2018-11-30 17:30:31
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เดินสายแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรีย ...
2018-11-30 17:23:23
ความร่วมมือทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ได้ทดลองสอนภาษาอังกฤษ ให้นักศึก ...
2018-11-19 17:45:54
ตำรวจและการเมือง
บรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 13 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการตำรวจฯวิทยาลัยน ...
2018-11-19 17:36:05
รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป
บรรยากาศการนำเสนอรายงานเดี่ยว ในสัปดาห์ที่ 9 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ บุคคลทั่วไป ...
2018-10-22 11:41:25
ดร.ภัทรวิทย์ นำนักศึกษา ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์
ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการร่วมบริจาเวช ...
2018-10-19 14:26:58
ดร.ภัทรวิทย์ นำนักศึกษาทำกิจกรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทำกิจก ...
2018-10-19 14:27:14
ข่าวย้อนหลัง