หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครรัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ
เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดก ...
2019-11-15 17:16:20
เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี รัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) โครงการร่วมมือตำรวจฯวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-01-25 20:36:49
ข่าวปัจจุบัน