หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใขเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio
รับสมัครผู้สนใขเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 Portfolio  โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่ กรุงเทพฯ และ นครป ...
2021-01-04 11:39:24
ประชุมความคืบหน้าแผนพัฒนาสาขาวิชาเอตทัคคะของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจัดการประชุมรายงานควา ...
2020-05-20 14:54:08
เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก รัฐศาสตร์
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ปริญญาเอก)&n ...
2020-02-07 09:56:43
ข่าวย้อนหลัง