หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ดร.ภัทรวิทย์ นำนักศึกษาทำกิจกรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ดร.ภัทรวิทย์ นำนักศึกษาทำกิจกรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

admin ps
2018-10-19 14:27:14

ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ทำกิจกรรมให้กับนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 บ้านคลองเขต จังหวัดระยอง