หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)
เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)

admin ps
2018-10-08 14:16:37


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ

เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รัฐศาสตร์)

ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม พ.ศ.2561 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ : 096-882-5265, 02-160-1557

เว็บไซต์ : http://police.cim.ssru.ac.th/  Facebook : https://www.facebook.com/police.ssru/