หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก รัฐศาสตร์
เปิดรับสมัคร ป.โท ป.เอก รัฐศาสตร์

admin ps
2020-02-07 09:56:43


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

- หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ปริญญาเอก) 

- หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ปริญญาโท)

ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้
สนใจสมัครเรียนโทร. 02-160-1557 และ 096-882-5265 
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม