หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ปฐมนิเทศโครงการตำรวจฯ รุ่น 4
ปฐมนิเทศโครงการตำรวจฯ รุ่น 4

admin ps
2018-10-19 14:30:43

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 150 คน 

โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยยนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ เป็นประธานเป็นพิธี 

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

----------------------------------------------------

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557