หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เจรจาความร่วมมือ ณ นครเจียหยาง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เจรจาความร่วมมือ ณ นครเจียหยาง

admin ps
2018-10-19 14:32:15


อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง และ Mr.Dejun Zhang พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากจังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ และกลุ่มผู้ประกอบการจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางไปเจรจาความร่วมมือ 

จัดแสดงสินค้า-จับคู่ธุรกิจ และศึกษาดูงาน ณ นครเจียหยาง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 

(กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)