หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ดร.ภัทรวิทย์ นำนักศึกษา ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์
ดร.ภัทรวิทย์ นำนักศึกษา ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์

admin ps
2018-10-19 14:26:58

ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ร่วมบริจาเวชภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเขต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ