หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > สาขารัฐศาสตร์ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
สาขารัฐศาสตร์ตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

admin ps
2018-10-19 14:24:34

สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร 37