หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > อาจารย์หทัยพันธน์ เปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปี 2560
อาจารย์หทัยพันธน์ เปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปี 2560

admin ps
2018-10-19 14:23:39

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ประจำปี 2560
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รับมอบหมายจากคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ
อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน
และได้รับเกียรติจาก วิทยากร อาจารย์สมชาย หนองฮี บรรยาย หัวข้อ การเตรียมตัวสู่การทำงาน

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561