หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > โครงการจัดการความรู้กองทัพบก KM 4.0
โครงการจัดการความรู้กองทัพบก KM 4.0

admin ps
2018-10-19 14:23:27

วันที่ 2 สิงหาคม 2561  ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

นำหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ไปร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม โครงการจัดการความรู้กองทัพบก KM 4.0 ณ กองบัญชาการกองทัพบก 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญญาการทหารบกเข้าเยี่ยมชมบูธของทางวิทยาลัยฯ