หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

admin ps
2018-10-19 14:23:16

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เป็นประธาน กล่าวเปิดงานในครั้งนี้