หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

admin ps
2018-10-19 14:21:22

ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
พร้อมตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาค 5 จังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา