หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ปัจฉิมนิเทศ (ภาคพิเศษ)
ปัจฉิมนิเทศ (ภาคพิเศษ)

admin ps
2018-10-19 14:20:04

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้จัดงานปัจฉิมโอวาท และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ รุ่นที่ 35 

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560