หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ประชุมวิจัย (วช.)
ประชุมวิจัย (วช.)

admin ps
2018-10-19 14:19:30

สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดประชุมชี้แจงและการดำเนินการสหกิจ วิจัยและบทความวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
โดยมี พจ.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา