หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > การเมืองกับตำรวจ
การเมืองกับตำรวจ

admin ps
2018-11-04 11:19:31

บรรยากาศนักศึกษารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (โครงการบุคคลทั่วไป) 

ศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง ในวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

ในรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง กับ รายวิชาระบบพรรคการเมือง

โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ และ พันตำรวจเอกสุริยะ ประภายสาธก มาบรรยาแก่นักศึกษา 

ณ ห้อง 4743 และ ห้อง 4741 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา