หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ตำรวจลุยการเมือง
ตำรวจลุยการเมือง

admin ps
2018-11-11 11:45:20

บรรยากาศการเรียนของโครงการตำรวจ 

ศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

ในรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง กฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา และระบบพรรคการเมือง 

โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์, อ.ชัยวัฒน์ ศิริวัฒนากุล และพ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ 

ณ ห้อง 4741, 4742 และ4743 อาคาร 47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา