หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > วางแผนแก้ปัญหาความยากจน
วางแผนแก้ปัญหาความยากจน

admin ps
2018-11-29 19:32:37

เหล่าคณาจารย์จากหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เข้าร่วมประชุมประชุมวางแผนการทำงานโครงการแก้ปัญหาความยากจน
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตัวแทนจากศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ในประเด็นหัวข้อการแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่จังหวัดระนอง
ทั้งนี้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ในรูปแบบ 3ร.
ได้แก่ ราชภัฏ ราษฎร และราชการ ในพื้นที่ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น จังหวัดระนอง

-----------------------------------------------------