หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย
คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย

admin ps
2018-11-30 17:30:31

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เข้าร่วมกิจกรรม “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย”
เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร31