หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

admin ps
2018-12-02 09:14:46

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดให้มีการบรรยายพิเศษและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางวิชาการภายใต้หัวข้อ
"การเมืองท้องถิ่นไทยสู่การเมืองโลก" 

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
มาเป็นผู้บรรยายพิเศษและต้องขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ที่ส่งผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย
สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบ80 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย