หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > สวัสดีปีใหม่...2562
สวัสดีปีใหม่...2562

admin ps
2019-01-15 11:02:57

คณะผู้บริหารสาขาวิชารัฐศาสตร์นำโดย พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์และประธานธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต, อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 แด่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ