หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > โครงการตำรวจคึกคักรับเทอมใหม่
โครงการตำรวจคึกคักรับเทอมใหม่

admin ps
2019-01-15 10:53:20

บรรยากาศเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ของนักศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
เต็มไปด้วยความคึกคัก ต้อนรับการเปิดเทอมใหม่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

----------------------------------------------------------------