หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี รัฐศาสตร์
เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี รัฐศาสตร์

admin ps
2019-01-25 20:36:49

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) โครงการร่วมมือตำรวจฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 เมษายน 2562

Download ใบสมัคร >> ใบสมัครเรียนโครงการตำรวจฯ <<

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ชั้น 3 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 02-160-1557, 096-882-5265  facebook: https://www.facebook.com/police.ssru/


----------------------------------------------------
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการตำรวจฯ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
โทรศัทพ์ติดต่อ 096-882-5265, 02-160-1557