หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รับบัตรนักศึกษา ธนาคารกรุงเทพ
รับบัตรนักศึกษา ธนาคารกรุงเทพ

admin ps
2019-02-27 17:13:04

ประกาศแจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสุนันทา จะแจกบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่1
ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 ณ อาคารกองพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1
เวลา 09.00-16.00 รายละเอียดดังนี้