หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ว่าที่บัณฑิต รัฐศาสตร์
ว่าที่บัณฑิต รัฐศาสตร์

admin ps
2019-03-01 21:09:26

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) 

เข้ารับการถ่ายรูปเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

สาขาหวังว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับและพัฒนากับสังคมและประเทศต่อไป