หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รัฐศาสตร์ตะลุยฮ่องกง
รัฐศาสตร์ตะลุยฮ่องกง

admin ps
2019-04-27 21:07:47

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562

คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ นำโดย พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์

ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

"International Academic Conference on Economy & Management Innovations (AC-EMI-2019)" 

ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน