หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ศาสตร์การเขียนบทความวิจัย
ศาสตร์การเขียนบทความวิจัย

admin ps
2019-04-27 21:40:28

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 หลักสูตรรัฐศาตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชั้นปีที่ 3
ในหัวข้อ การเขียนและการนำเสนอบทความวิจัย 
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ พลตำรวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย
ทั้งนี้ได้ความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก