หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > สงกรานต์วิถีไทย
สงกรานต์วิถีไทย

admin ps
2019-04-27 21:47:18

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม สงกรานต์วิถีไทย สานน้ำใจวิถีสิงห์ 
โดยมี พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรเป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์เข้าร่วมพิธี 
ในการนี้ผู้แทนนักศึกษาได้กล่าวคำขอขมาคณาจารย์ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์เพื่อความเป็นสิริมงคล