หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ถวายพระพร
ถวายพระพร

admin ps
2019-06-06 20:24:41

         ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
เข้าร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11


ขอบคุณรูปภาพจาก: คุณโชฐิรส พลไชยมาตย์