หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ต้อนรับสิงห์ใหม่
ต้อนรับสิงห์ใหม่

admin ps
2019-08-18 19:00:30

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
ได้กล่าวต้อบรับนักศึกษารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นใหม่ (รุ่น 44)
ในโอกาสเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โดยได้ปฐมนิเทศและแนะนำการการเรียนเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา