หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ยินดี ผศ. ใหม่
ยินดี ผศ. ใหม่

admin ps
2019-09-07 09:54:28

6 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตรรมและการจัดการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ
ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ ( อาคาร37 )