หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ลอดถ้ำสิงห์ อัตลักษณ์รัฐศาสตร์สวนสุนันทา
ลอดถ้ำสิงห์ อัตลักษณ์รัฐศาสตร์สวนสุนันทา

admin ps
2019-09-08 12:52:56

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมลอดถ้ำสิงห์ ให้แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

 นำโดย ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์แห่งสาขาวิชาและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

ในโอกาสนี้หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้จัดกิจกรรมถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 

ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา