หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน

admin ps
2019-10-02 19:02:45

คณะนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ

เดินทางศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศาลปกครอง 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอติโชค ผลดี เลขาธิการศาลปกครอง กล่าวต้อนรับ 

ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาวิชาศาลปกครอง โดยได้รับความรู้อย่างมากมาย 

โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวการพิจารณาคดีของศาลปกครอง