หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมรัฐศาสตร์ > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการความร่วมมือตำรวจฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการความร่วมมือตำรวจฯ

admin ps
2019-11-22 12:26:57

ให้ผู้ที่มีรายชื่อกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ในเว็บ http://admission.ssru.ac.th/

คู่มือการกรอกประวัตินักศึกษาใหม